O NAS

Niepubliczne Przedszkole Ogród Montessori istnieje na rynku od 2014 roku. Oferujemy program wychowania i edukacji oparty na pedagogice dr Marii Montessori oraz realizujemy cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty. Naszym celem jest pomoc każdemu dziecku w jego integralnym rozwoju, przy pełnym poszanowaniu jego wolności i godności. Szacunek dla indywidualności dziecka i wiara w jego wewnętrzny potencjał są podstawą naszej pracy. Naszą intencją jest, aby stworzyć warunki, w których dzieci będą mogły w pełni rozwinąć swoje unikalne umiejętności. Zamierzenia te pragniemy realizować w ścisłej współpracy z rodzicami.

PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI

Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego. Wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność, pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności przedszkolnych i współdziałania

Cele te realizowane są poprzez pomoc dziecku w:

 • rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły,
 • wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy,
 • wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej,
 • osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,
 • wypracowaniu postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie,
 • uniezależnieniu od nagrody,
 • formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
 • szacunku dla pracy innych,
 • rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,
 • osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa.

Zadania Pedagogiki Montessori

 • uczenie przez działanie: dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami
 • samodzielność: dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualną lub grupową) przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności
 • koncentracja: dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań.
 • lekcje ciszy: dzieci uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych.
 • porządek: dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu.
 • społeczne reguły: dzieci zróżnicowane wiekowo są łączone w grupy, sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. Dzieci uczą się przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj.
 • obserwacja: jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem
 • indywidualny tok rozwoju każdego dziecka: dziecko jest serdecznie przyjęte, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.

Materiał Montessori

Ważną częścią Pedagogiki Montessori jest oryginalny zestaw pomocy dydaktycznych zwany Materiałem Montessori.
Jego cechy to:

 • prostota, precyzja i estetyka wykonania,
 • uwzględnienie zasady stopniowania trudności,
 • dostosowany do potrzeb rozwojowych dziecka,
 • logiczna spójność ogniw ciągów tematycznych,
 • konstrukcja umożliwiająca samodzielną kontrolę błędów,
 • ograniczenie – dany rodzaj występuje tylko raz, w jednym egzemplarzu.
  Można go podzielić na cztery kategorii:
 • Materiał do ćwiczeń z praktycznego życia – związany z samoobsługą, troską o środowisko, zwyczajami i normami społecznymi.
 • Materiał sensoryczny – rozwijający poznanie zmysłowe, służy pobudzaniu aktywności umysłowej.
 • Materiały do nauki języka, matematyki, kultury i innych dziedzin wiedzy.
 • Materiały artystyczne związane z ekspresją muzyczną, plastyczną i zręcznościową dziecka.

Otoczenie dziecka

Bardzo ważne w metodzie Montessori jest otoczenie, w którym przebywa dziecko. Może ono wspomagać w pełni harmonijny rozwój osobowości dziecka – sprawia, że czuje się ono szczęśliwe i radosne; szybko i chętnie się uczy. Respektuje kolejne fazy zainteresowań, związane z rozwojem dziecka. Wszystkie materiały są uporządkowane tematycznie i łatwo dostępne – umieszczone w zasięgu ręki dziecka. Nauczyciel jest pośrednikiem pomiędzy otoczeniem i dzieckiem, pomaga dziecku samodzielnie odkrywać rzeczywistość.

Galeria

IMG_6817
IMG_7089
IMG_6872
IMG_7380
Zdjęcie 15.03.2018, 09 33 30
IMG_7852
IMG_6830
IMG_8140
Zdjęcie 13.04.2018, 10 52 23
IMG_6485
IMG_6304
IMG_6498
IMG_6119
IMG_6782
IMG_6207
IMG_6579
IMG_6026
IMG_6726
IMG_6105
IMG_4170-1
IMG_0947
IMG_5978
IMG_5388
IMG_1023
IMG_4177
IMG_3840
IMG_3484
IMG_1058
IMG_1994
IMAG1226
IMG_0185
IMG_0090
IMG_0223
IMG_0516
IMG_0179
IMG_0726
IMG_0537
IMG_0323
IMG_0430
20180322_141415
20180613_094837
20180306_102722
2017-03-01 13.50.15
20170203_114914
IMG_6817 IMG_7089 IMG_6872 IMG_7380 Zdjęcie 15.03.2018, 09 33 30 IMG_7852 IMG_6830 IMG_8140 Zdjęcie 13.04.2018, 10 52 23 IMG_6485 IMG_6304 IMG_6498 IMG_6119 IMG_6782 IMG_6207 IMG_6579 IMG_6026 IMG_6726 IMG_6105 IMG_4170-1 IMG_0947 IMG_5978 IMG_5388 IMG_1023 IMG_4177 IMG_3840 IMG_3484 IMG_1058 IMG_1994 IMAG1226 IMG_0185 IMG_0090 IMG_0223 IMG_0516 IMG_0179 IMG_0726 IMG_0537 IMG_0323 IMG_0430 20180322_141415 20180613_094837 20180306_102722 2017-03-01 13.50.15 20170203_114914

Nasza Kadra

Nasi nauczyciele posiadają wykształcenie pedagogiczne. Swoją wiedzę zdobywali na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Pedagogicznym oraz Akademii Ignatianum w Krakowie. Wszyscy nasi pracownicy ukończyli wewnętrzne szkolenia specjalistyczne z Pedagogiki Montessori, posiadają także certyfikaty z indywidualnych szkoleń i konferencji montessoriańskich.