O Nas

Niepubliczne Przedszkole Ogród Montessori oferuje program wychowania i edukacji oparty na pedagogice dr Marii Montessori oraz realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty. Naszym celem jest pomoc każdemu dziecku w jego integralnym rozwoju, przy pełnym poszanowaniu jego wolności i godności. Szacunek dla indywidualności dziecka i wiara w jego wewnętrzny potencjał są podstawą naszej pracy. Naszą intencją jest, aby stworzyć warunki, w których dzieci będą mogły w pełni rozwinąć swoje unikalne umiejętności. Zamierzenia te pragniemy realizować w ścisłej współpracy z rodzicami.